Myslivecký spolek

Honitba spolku je v katastrech obcí Soběšice, Damíč, Mačice a Bukovník v celkové výměře 1574 hektarů. V revíru se vyskytuje zejména srnčí a černá zvěř, řidčeji vysoká, zajíci velice málo a bažanti zcela výjimečně.
Vzhledem k nízkému stavu zvěře se nepořádají hony, ale jen naháňky na divočáky.

Soběšický spolek je součástí Českomoravské myslivecké jednoty, má 21 členů. Každý člen se stará o dva krmelce, společně se chodí na brigády na pomoc obci (většinou úklid po těžbě dřeva v obecních lesích) a družstvu (sběr kamení).

 

Výbor:     Revizní komise:  
předseda Vlastimil Vojík   předseda Karel Petřík
místopředseda ing. Zdeněk Kolář   člen Václav Bernad
hospodář ing. Michal Kučera   člen Václav Vojík
pokladník Pavel Kazák      
zapisovatel Eduard Jiřík      
kronikář Jan Vojík      
         

Od 70. let minulého století si vedou soběšičtí myslivci kroniku. Podívejte se na několik zajímavých výňatků.


 

 

Kdo je to myslivec?

Je to člověk, který ve svém volném čase rozvíjí záliby a zájmy ve prospěch myslivosti, ochrany přírody, kynologie, sokolnictví, střelectví apod.

Využívá svých schopností a zájmu o myslivost ve sportovních, uměleckých a kulturních oblastech.

Je ochráncem všech druhů zvěře.

 

Co dělá?

Aktivně ochraňuje všechny druhy zvěře.

Jeho cílem je pečovat o její kvalitu, chovat je v takovém množství, aby nepůsobila škody na zemědělském, lesnickém a rybničním hospodaření.

Má právo a povinnost zvěř chránit, cílevědomě chovat a lovit
jeho ochrana je rozšířena o zachování a zlepšení životního prostředí zvěře.

Pečuje o přikrmování zvěře v období nouze, správná výživa zajišťuje zdraví, plodnost, růst a vývoj mladých zvířat, zvlášť kritické je zimní a jarní období, protože v této době se v těle samic vyvíjí plod, u samců dochází k tvorbě paroží, zajíci se honcují a vrhají první mláďata, pernatá zvěř se připravuje na snůšku.

V době zemědělských prací v honitbě musí chránit mláďata, vysečená nebo poškozená hnízda vybírat, vajíčka přenést do umělé líhně a vylíhlá mláďata vypouštět obvyklým způsobem
zabezpečuje a udržuje vodní zdroje – rybníčky, zřizují se napajedla a upravují studánky.

Zakládá trvalé nebo dočasné remízky.

Zakládá políčka pro zvěř, vysazuje dřeviny a keře, kterými se zvěř živí.

   

Pravidla pro návštěvníky lesa

1. Nenechávejte v lese žádné odpadky! Znečišťují životní prostředí a jsou nebezpečné pro většinu živočichů.

2. Nerušte pokoj v lese, nevyhánějte a nerušte zvířata! Každá úniková reakce vyžaduje hodně energie, což může být osudné pro zvěř, především v období nedostatku potravy.

3. Bez dovolení nebo speciálního povolení se nepohybujte mimo vyznačené cesty! Zkracování cesty po nevyznačených chodnících, kromě vyrušování zvěře, způsobuje i erozi půdy.

4. Nezakládejte oheň! Při požárech vznikají velké škody na všech složkách lesa. Opékání a grilování je možné jen na místech vyhrazených k tomuto účelu.

5. Nechytejte mláďata zvěře, které potkáte náhodně v lese! Je tu nebezpečí, že matka takové mládě odvrhne a hrozí mu uhynutí.

6. Nic nepřemisťujte a bez důvodu netrhejte nebo nepoškozujte!

7. Nevystupujte na žádný posed! Je to nebezpečné, mohou na něj vystupovat jen myslivci.

AKCE MYSLIVCŮ:

Výroční schůze
- 19. března 2022

Výroční schůze
- 25. března 2016

Škodná
- 12. ledna 2017

Škodná
- 22. ledna 2016

Škodná
- 5. ledna 2016


Stanovy spolku
Doby lovu zvěře