REGISTR SMLUV

 

Povinné zveřejňování smluv se zatím obce Soběšice netýká.

Podle novely zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., účinné od 18. 8. 2017, se povinnost nevztahuje na smlouvy, jejichž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost.
(O výjimkách ze zákona se ale v Parlamentu ČR stále diskutuje…)