VYHLÁŠKY
vydané zastupitelstvem obce Soběšice

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Soběšice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 (platnost do 31.12.2019, nahrazeno OZV č. 1/2019)
o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 (platnost do 31.12.2019 – nahrazeno OZV č. 2/2019)
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018,
kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o místních poplatcích, která byla vydána dne 12. 2. 2004

Obecně závazná vyhláška č. 4/2018,
kterou se ruší obecně závazná vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce, která byla vydána dne 4. 5. 2000

Obecně závazná vyhláška č. 5/2018
o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 (platnost do 31.12.2019, nahrazeno OZV č. 3/2019)
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 (platnost do 31.12.2019, nahrazeno OZV č. 4/2019)
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Soběšice

Obecně závazná vyhláška č.1/2014
o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce

Veřejná vyhláška obce Soběšice č. 1/2009
o změně č. 3 územního plánu obce Soběšice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006,
kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 2 územního plánu obce Soběšice

Obecně závazná vyhláška (z roku 2000)
o zabezpečení veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška (z roku 2000)
o závazných částech územního plánu sídelního útvaru