VYHLÁŠKY
vydané zastupitelstvem obce Soběšice

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Soběšice

Obecně závazná vyhláška č.1/2014
o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce

Veřejná vyhláška obce Soběšice č. 1/2009
o změně č. 3 územního plánu obce Soběšice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006,
kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 2 územního plánu obce Soběšice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004
o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška (z roku 2000)
o zabezpečení veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška (z roku 2000)
o závazných částech územního plánu sídelního útvaru

Obecně závazná vyhláška (z roku 2000)
o vytvoření Fondu rozvoje bydlení na území obce