ÚŘEDNÍ DESKA - ARCHIV SEJMUTÝCH DOKUMENTŮ (rok 2022)

Vyvěšeno Dokument Bylo sejmuto
23.05.2022 Účetní závěrka Svazku obcí Pošumaví za rok 2021 02.06.2022
23.05.2022 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 02.06.2022
23.05.2022 Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Pošumaví 23.06.2022
16.05.2022 Dražební vyhláška proti povinnému: Hana Šrámková, Damíč 21 22.06.2022
11.05.2022 Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 31.05.2022
06.05.2022 Výkazy k účetní závěrce za rok 2021 + přílohy 03.06.2022
06.05.2022 Inventarizační zpráva - rok 2021 03.06.2022
06.05.2022 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 + Zpráva o přezkumu 03.06.2022
27.04.2022 Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 31.05.2022
27.04.2022 FÚ Plzeň: Předpisný seznam pro daň z nemovitostí 2022 27.05.2022
04.04.2022 Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Pošumaví 15.04.2022
30.03.2022 Sdělení OÚ: 22. dubna přijede do obce kominík 22.04.2022
21.03.2022 Sběr nebezpečného a objemného odpadu - 23. a 24. dubna 24.04.2022
14.03.2022 Oznámení o záměru obce - prodej pozemku p.č. 2255/2 02.06.2022
14.03.2022 Oznámení o záměru obce - prodej pozemku p.č. 2309 02.06.2022
14.03.2022 Oznámení o záměru obce - prodej pozemku p.č. 2272/8 02.06.2022
14.03.2022 Oznámení o záměru obce - prodej pozemků p.č. 2315 a 2316 02.06.2022
14.03.2022 Oznámení o záměru obce - prodej pozemku p.č. 2317 02.06.2022
07.03.2022 Úřad práce ČR a jeho pomoc ve finanční tísni kvůli růstu cen energií 30.06.2022
07.03.2022 Prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny – vzor 30.06.2022
03.03.2022 MÚ Sušice: Nabídky humanitární pomoci Ukrajině a Ukrajincům 09.03.2022
28.02.2022 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce - 10. března 10.03.2022
31.01.2022 ČEZ: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 24.02.2022
31.01.2022 Veřejná vyhláška: Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje 18.02.2022
04.01.2022 Finanční úřad: Nechoďte - volejte (info k dani z nemovitostí) 31.01.2022