ÚŘEDNÍ DESKA - ARCHIV SEJMUTÝCH DOKUMENTŮ (rok 2021)

Vyvěšeno Dokument Bylo sejmuto
14.06.2021 Informace o konání členské schůze Svazku obcí Pošumaví 22.06.2021
12.06.2020 Závěrečný účet obce za rok 2019 + Zpráva o přezkoumání hospodaření 30.06.2021
11.06.2021 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 27.06.2021
02.06.2021 Návrh opatření k národním plánům povodí Labe, Odry a Dunaje 18.06.2021
02.06.2021 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 11.06.2021
25.05.2021 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Pošumaví + účetní závěrka 10.06.2021
03.05.2021 Oznámení o záměru obce: věcné břemeno a právo provést stavbu 09.06.2021
03.05.2021 Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020 11.06.2021
27.04.2021 Veřejná vyhláška FÚ Plzeň k dani z nemovitostí na rok 2021 26.05.2021
16.04.2020 Výkazy k účetní závěrce za rok 2019 + přílohy 30.06.2021
24.03.2021 Sdělení OÚ: Sběr nebezpečného a objemného odpadu 24.04.2021
15.03.2021 Oznámení o záměru obce: Prodej sterilizátoru a stomat. soupravy 31.05.2021
03.03.2021 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 11.03.2021
22.02.2021 Informace ke sčítáni lidu, domů a bytů v roce 2021 11.05.2021