ÚŘEDNÍ DESKA - ARCHIV SEJMUTÝCH DOKUMENTŮ (rok 2021)

Vyvěšeno Dokument Bylo sejmuto
10.12.2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021 03.01.2022
10.12.2021 Rozpočet obce na rok 2022 31.12.2021
10.12.2021 Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022-2025 31.12.2021
10.12.2021 Plánová kalkulace ceny odpadní vody v roce 2022 31.12.2021
01.12.2021 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 10.12.2021
26.11.2021 Informace o konání členské schůze Svazku obcí Pošumaví 17.12.2021
26.11.2021 Návrh rozpočtu Svazku obcí Pošumaví na rok 2022 a výhled 17.12.2021
22.11.2021 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 23.12.2021
22.11.2021 Návrh rozpočtu obce na rok 2022 10.12.2021
22.11.2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022-2025 10.12.2021
19.10.2021 ČEZ: Upozornění k odstranění a okleštění stromoví 30.11.2021
05.10.2021 Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 18.11.2021
01.10.2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021 03.01.2022
30.09.2021 Sběr nebezpečného a objemného odpadu 24.10.2021
22.09.2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny 09.10.2021
17.09.2021 Dokončení obnovy katastr. operátu a jeho vyložení k nahlédnutí 21.10.2021
17.09.2021 Vyhláška katastrálního úřadu: převzetí písemností 17.10.2021
14.09.2021 Ministerstvo zemědělství: Opatření k zamezení šíření kůrovců 20.10.2021
14.09.2021 Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise 16.09.2021
07.09.2021 Uzavírka silnice Rozsedly-Dražovice a částečná uzavírka u Dražovic 14.11.2021
01.09.2021 Informace o konání zasedání zastupitelstva - 9. září 2021 09.09.2021
27.08.2021 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 09.10.2021
24.08.2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 09.10.2021
20.08.2021 Oznámení o záměru obce: Pronájem nebytových prostor - č.p. 65 07.09.2021
16.08.2021 Sdělení OÚ: V pátek 3. září přijede do obce kominík 03.09.2021
12.08.2021 Upozornění ČEZ: Plánovaná odstávka elektřiny 25.08.2021
09.08.2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 09.10.2021
14.06.2021 Informace o konání členské schůze Svazku obcí Pošumaví 22.06.2021
12.06.2020 Závěrečný účet obce za rok 2019 + Zpráva o přezkoumání hospodaření 30.06.2021
11.06.2021 Smlouva o poskytnutí dotace rybářskému spolku Soběšice 31.12.2021
11.06.2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021 03.01.2022
11.06.2021 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 27.06.2021
11.06.2021 Závěrečný účet obce za rok 2020 + Zpráva o přezkoumání 30.06.2022
02.06.2021 Návrh opatření k národním plánům povodí Labe, Odry a Dunaje 18.06.2021
02.06.2021 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 11.06.2021
25.05.2021 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Pošumaví + účetní závěrka 10.06.2021
03.05.2021 Oznámení o záměru obce: věcné břemeno a právo provést stavbu 09.06.2021
03.05.2021 Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020 11.06.2021
27.04.2021 Veřejná vyhláška FÚ Plzeň k dani z nemovitostí na rok 2021 26.05.2021
16.04.2020 Výkazy k účetní závěrce za rok 2019 + přílohy 30.06.2021
14.04.2021 Výkazy pro závěrku + Rozvaha + Přílohy + Inventarizační zpráva 30.06.2022
14.04.2021 Návrh závěr. účtu obce za rok 2020 + Zpráva o přezk. hospodaření 11.06.2021
24.03.2021 Sdělení OÚ: Sběr nebezpečného a objemného odpadu 24.04.2021
15.03.2021 Oznámení o záměru obce: Prodej sterilizátoru a stomat. soupravy 31.05.2021
12.03.2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021 02.01.2022
03.03.2021 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 11.03.2021
22.02.2021 Informace ke sčítáni lidu, domů a bytů v roce 2021 11.05.2021
01.02.2021 Poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2021 31.05.2021
14.01.2021 Usnesení exekutorského úřadu Klatovy v případu Josef Jůn 31.12.2021