ÚŘEDNÍ DESKA - ARCHIV SEJMUTÝCH DOKUMENTŮ (rok 2020)

Vyvěšeno Dokument Bylo sejmuto
02.12.2020 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 11.12.2020
27.11.2020 Pozvánka na schůzi Svazku obcí Pošumaví 17.12.2020
27.11.2020 Návrh rozpočtu Svazku obcí Pošumaví na rok 2021 17.12.2020
23.11.2020 Návrh rozpočtu obce na rok 2021 10.12.2020
23.11.2020 Návrh sřednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021-2024 10.12.2020
12.10.2020 Omezení úředních hodin Obecního úřadu Soběšice 15.02.2021
23.09.2020 Sdělení OÚ: Sběr nebezpečného a objemného odpadu 25.10.2020
23.09.2020 Sdělení OÚ: 19. října přijede do obce kominík 19.10.2020
21.10.2020 Dražební vyhlášky (13 usnesení) - exekuce proti Josefu Jůnovi 20.01.2021
21.10.2020 Usnesení vlády ČR z 21. 10. - pohyb osob 04.11.2020
21.10.2020 Usnesení vlády ČR z 21. 10. - prodejní síť 04.11.2020
21.10.2020 Usnesení vlády ČR z 21. 10. - chod úřadů 04.11.2020
16.10.2020 Nařízení a usnesení vlády ČR ze dne 16.10. - sbírka zákonů 04.11.2020
13.10.2020 Nouzový stav a co aktuálně platí 04.11.2020
13.10.2020 Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření 04.11.2020
13.10.2020 Provoz mateřských škol v Sušici 04.11.2020
12.10.2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 12.10. 04.11.2020
06.10.2020 Dopis starostů obcí Pošumaví ohledně nemocnice v Sušici 04.11.2020
05.10.2020 Nařízení krajské hygienické stanice v Plzni 18.10.2020
01.10.2020 Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu 04.11.2020
17.09.2020 ČEZ: Upozornění k odstranění stromoví a porostů 15.11.2020
17.09.2020 Mimořádné opatření min. zdravotnictví - shromažďování osob 13.10.2020
17.09.2020 Mimořádné opatření min. zdravotnictví - ochrana dýchacích cest 13.10.2020
17.09.2020 Mimořádné opatření min. zdravotnictví - pravidla v provozovnách 13.10.2020
17.09.2020 Mim. opatření min. zdravotnictví - nařízení testovacím laboratořím 13.10.2020
17.09.2020 Doporučení Krajské hygienické stanice v Plzni 13.10.2020
17.09.2020 Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci 02.10.2020
11.09.2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020 04.11.2020
07.09.2020 Aukční vyhláška ve věci pozemkové parcely č. 1091 v k.ú. Soběšice 01.10.2020
02.09.2020 Oznámení o době a místě konání krajských voleb 04.10.2020
02.09.2020 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 10.09.2020
19.08.2020 Integrované šetření v zemědělství 2020 26.10.2020
03.08.2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 04.10.2020
25.06.2020 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa účetní obce Soběšice 14.07.2020
12.06.2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020 04.11.2020
05.06.2020 Opatření vlády o dočasném zavedení ochrany vnitřních hranic 30.06.2020
03.06.2020 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 12.06.2020
26.05.2020 Opatření vlády k dočasné ochraně vnitřních hranic ČR 05.06.2020
25.05.2020 Informace o konání členské schůze Svazku obcí Pošumaví 10.06.2020
16.04.2020 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 + Zpráva o přezkoumání 12.06.2020
04.05.2020 Opatření vlády k dočasné ochraně vnitřních hranic ČR 26.05.2020
29.04.2020 Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019 31.05.2020
27.04.2020 Obecní úřad sděluje: 15. května přijede do obce kominík 15.05.2020
23.04.2020 Vyhláška FÚ: Hromadný předpisný seznam k dani z nemov. věcí 28.05.2020
20.04.2020 Odběrové týmy - chytrá karanténa 13.06.2020
06.04.2020 Mimořádné opatření k zákazu maloobchodního prodeje a služeb 18.05.2020
06.04.2020 Mimořádné opatření k zákazu volného pohybu osob 18.05.2020
06.04.2020 Mimořádné opatření týkající se lůžkové péče 18.05.2020
06.04.2020 Zrušení mimořádného opatření ze dne 6. března 2020 18.05.2020
06.04.2020 Ukončení mimořádného opatření ze dne 30. března 2020 18.05.2020
06.04.2020 Veřejná vyhláška: odchylná opatření od lesního zákona 07.05.2020
02.04.2020 Prodloužení dočasné ochrany vnitřních hranic ČR 18.05.2020
24.03.2020 Smlouva o poskytnutí dotace obcí Soběšice JK Motoklubu 09.04.2020
23.03.2020 Doporučení WHO k používání ochranných pomůcek 18.05.2020
23.03.2020 Prokazování totožnosti v době nouzového stavu 18.05.2020
16.03.2020 Úprava úředních hodin Obecního úřadu Soběšice 18.05.2020
16.03.2020 MŠMT: informace k vyhlášení nouzového stavu 18.05.2020
16.03.2020 Omezení v Sušické nemocnici 18.05.2020
16.03.2020 Opatření obecné povahy: dočasná ochrana vnitřních hranic ČR 18.05.2020
16.03.2020 Mimořádné opatření: dočasná ochrana vnitřních hranic ČR + příloha 16.03.2020
10.03.2020 Mimořádné opatření min. zdravotnictví k ochraně před koronavirem 13.03.2020
04.03.2020 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 12.03.2020
03.03.2020 Sběr nebezpečného a objemného odpadu - 17. a 18. dubna 19.04.2020
17.02.2020 Smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků 18.03.2020
23.01.2020 Poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2020 18.05.2020