ÚŘEDNÍ DESKA - ARCHIV SEJMUTÝCH DOKUMENTŮ (rok 2019)

Vyvěšeno Dokument Bylo sejmuto
06.05.2019 Rozhodnutí MU Sušice: Povolení změny stavby žlabu na hnojiště 22.05.2019
04.04.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 19.04.2019
01.04.2019 Oznámení o změně stavby před dokončením - silážní žlab 15.04.2019
20.03.2019 Pozvánka na slavnostní předání a žehnání hasičských vozidel 06.04.2019
12.03.2019 Informace o sběru nebezpečného a objemného odpadu 14.04.2019
12.03.2019 OÚ sděluje: 12. dubna přijede do obce kominík 12.04.2019
11.03.2019 Informace o konání zasedání zastupitelstva - 20. března 2019 20.03.2019
08.03.2019 Pozvánka na seminář pro žadatele o dotaci - Program rozvoje venkova 14.03.2019
01.03.2019 Oznámení o záměru obce - prodej pozemků v k.ú. Soběšice 20.03.2019
27.02.2019 Přerušení dodávky elektřiny - 19. 3. 2019 19.03.2019
26.02.2019 Výkazy k účetní závěrce za rok 2018 20.03.2019
26.02.2019 Návrh závěrečného účtu obce + zpráva o přezkoumání hospodaření 20.03.2019
15.01.2019 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 22.01.2019
10.01.2019 Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 28.01.2019
09.01.2019 Veřejně prospěšné práce a pomoc EU a Evrop. soc. fondu obci Soběšice 10.04.2019
07.01.2019 Tisková zpráva FS k daňovému přiznání z nemovitých věcí 31.01.2019
03.01.2019 Informace o změně sídla ordinace praktické lékařky ve Strašíně 03.04.2019