ÚŘEDNÍ DESKA - ARCHIV SEJMUTÝCH DOKUMENTŮ (rok 2019)

Vyvěšeno Dokument Bylo sejmuto
14.12.2019 Oznámení o záměru obce - zřízení věcného břemene (studna u č. 73) 05.03.2020
14.12.2019 Oznámení o záměru obce - zřízení věcného břemene (parcela u č. 158) 05.03.2020
13.12.2019 Rozpočet obce Soběšice na rok 2020 12.06.2020
13.12.2019 Rozpočtové opatření č. 5 02.01.2020
13.12.2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce Soběšice na roky 2020-2023 04.11.2020
04.12.2019 Informace o konání zasedání obecního zastupitelstva 12.12.2019
25.11.2019 Návrh rozpočtu obce na rok 2020 12.12.2019
25.11.2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2020-2023 12.12.2019
25.11.2019 Pozvánka na schůzi Svazku obcí Pošumaví 10.12.2019
25.11.2019 Návrh rozpočtu Svazku obcí Pošumaví na rok 2020 10.12.2019
01.11.2019 Pozvánka Lesů ČR na setkání k aktuálnímu dění v lesích 05.11.2019
21.10.2019 Veřejná vyhláška: úprava provozu na místní komunikaci 26.10.2019
19.09.2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019 02.01.2020
19.09.2019 Oznámení o záměru obce: pronájem nebyt. prostor v čp. 65 16.12.2019
19.09.2019 ČEZ: Upozornění k odstranění a okleštění stromoví 15.11.2019
10.09.2019 Informace o konání zasedání zastupitelstva - 18. září 18.09.2019
09.09.2019 Sdělení OÚ: Sběr objemného a nebezp. odpadu - 12. a 13. října 13.10.2019
29.08.2019 Informace o povinnosti čipování psů 13.09.2019
24.06.2019 Oznámení o záměru obce: pronájem bytu v Soběšicích č.p. 150 16.08.2019
20.06.2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019 02.01.2020
20.06.2019 Oznámení o záměru obce: prodej tří pozemků v k.ú. Mačice 17.09.2019
20.06.2019 Oznámení obce: prodej pozemku v k.ú. Mačice - vodní plocha 17.09.2019
11.06.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 19.06.2019
28.05.2019 Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Pošumaví 20.06.2019
23.05.2019 ČEZ: Plánované přerušení dodávky elektřiny - 11. června 11.06.2019
20.05.2019 Svazek obcí Pošumaví – účetní závěrka + zpráva o přezk. hospodaření 05.06.2019
15.05.2019 Upozornění na potřebu zásahů proti lýkožroutu smrkovému 31.10.2019
07.05.2019 Aukční vyhláška pro elektronickou aukci dvou parcel v k. ú. Damíč 05.06.2019
06.05.2019 Rozhodnutí MU Sušice: Povolení změny stavby žlabu na hnojiště 22.05.2019
29.04.2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 29.05.2019
25.04.2019 Vyhláška FÚ: termín zpřístupnění seznamu pro daně z nemovitostí 27.05.2019
24.04.2019 Upozornění na dobu mimo provoz Zdravotního střediska Strašín 04.07.2019
24.04.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 25.05.2019
04.04.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 19.04.2019
01.04.2019 Oznámení o změně stavby před dokončením - silážní žlab 15.04.2019
25.03.2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP 25.05.2019
25.03.2019 Stanovení minim. počtu členů okrs. vol. komise pro volby do EP 25.05.2019
21.03.2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019 21.06.2019
21.03.2019 Závěrečný účet obce za rok 2018 + zpráva o přezk. hospodaření 30.06.2020
20.03.2019 Pozvánka na slavnostní předání a žehnání hasičských vozidel 06.04.2019
18.03.2019 Informace pro vlastníky lesů o ochraně proti kůrovcům 31.10.2019
12.03.2019 Informace o sběru nebezpečného a objemného odpadu 14.04.2019
12.03.2019 OÚ sděluje: 12. dubna přijede do obce kominík 12.04.2019
11.03.2019 Informace o konání zasedání zastupitelstva - 20. března 2019 20.03.2019
08.03.2019 Pozvánka na seminář pro žadatele o dotaci - Program rozvoje venkova 14.03.2019
01.03.2019 Oznámení o záměru obce - prodej pozemků v k.ú. Soběšice 20.03.2019
27.02.2019 Přerušení dodávky elektřiny - 19. 3. 2019 19.03.2019
26.02.2019 Výkazy k účetní závěrce za rok 2018 20.03.2019
26.02.2019 Návrh závěrečného účtu obce + zpráva o přezkoumání hospodaření 20.03.2019
24.01.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019 21.06.2019
15.01.2019 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 22.01.2019
15.01.2019 Poplatek za odvoz komunálního odpadu v roce 2019 31.12.2019
10.01.2019 Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 28.01.2019
09.01.2019 Veřejně prospěšné práce a pomoc EU a Evrop. soc. fondu obci Soběšice 10.04.2019
07.01.2019 Tisková zpráva FS k daňovému přiznání z nemovitých věcí 31.01.2019
03.01.2019 Informace o změně sídla ordinace praktické lékařky ve Strašíně 03.04.2019