ÚŘEDNÍ DESKA - ARCHIV SEJMUTÝCH DOKUMENTŮ (rok 2018)

Vyvěšeno Dokument Bylo sejmuto
14.12.2018 Rozpočet obce Soběšice na rok 2019 02.01.2020
14.12.2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce Soběšice na roky 2019-2022 02.01.2020
14.12.2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018 02.01.2019
05.12.2018 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 14.12.2018
30.11.2018 Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Pošumaví 20.12.2018
30.11.2018 Návrh rozpočtu Svazku obcí Pošumaví na rok 2019 20.12.2018
26.11.2018 Výzva krajského úřadu k soustavnému zasahování proti kůrovci 30.04.2019
26.11.2018 Oznámení o záměru obce zřídit věcné břemeno na pozemku p.č. 2269 14.12.2018
16.11.2018 Návrh rozpočtu obce Soběšice na rok 2019 14.12.2018
16.11.2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2019-2022 14.12.2018
15.11.2018 Nabídka domovních kompostérů pro občany i majitele nemovitostí 10.05.2019
12.11.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na kompostéry 12.12.2018
22.10.2018 Informace o ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce 31.10.2018
13.10.2018 Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR - 2. kolo 19.10.2018
06.10.2018 Výsledky voleb do zastupitelstva obce 19.10.2018
06.10.2018 Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR - 1. kolo 19.10.2018
17.09.2018 Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 03.10.2018
14.09.2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018 19.10.2018
12.09.2018 Sdělení obecního úřadu: 15. října do obce přijede kominík 15.10.2018
12.09.2018 Sběr nebezpečného a objemného odpadu - 13. a 14. října 14.10.2018
12.09.2018 Veřejná vyhláška: změna záplav. území Novosedlského potoka 28.09.2018
07.09.2018 ČEZ: Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a porostů 15.11.2018
04.09.2018 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 13.09.2018
03.09.2018 Sběr dat o katastrech zasažených suchem v roce 2018 12.09.2018
31.08.2018 Metodická informace k nedostatku přípravků na ochranu rostlin 19.10.2018
31.08.2018 Vyhláška o veřejném projednání Aktualizace č.4 Zásad rozvoje kraje 10.10.2018
27.08.2018 Oznámení o době a místě konání komunálních a senátních voleb 13.10.2018
10.08.2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - senátní volby 13.10.2018
08.08.2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - komunální volby 06.10.2018
06.08.2018 Stanovení počtu členů okrskové volební komise 06.10.2018
06.08.2018 Výstraha ČHMÚ na nebezpečí požárů pro Plzeňský kraj 31.08.2018
12.07.2018 Návrh opatření: změna záplavového území novosedlského potoka 31.07.2018
29.06.2018 Informace o domácí zdravotní péči v okrese Klatovy 29.09.2018
18.06.2018 Informace pro občany k přípravě voleb do zastupitelstva obce 06.10.2018
18.06.2018 Stanovení počtu nově voleného zastupitelstva obce 06.10.2018
18.06.2018 Seznam registračních úřadů pro podání kandidátních listin pro volby 06.10.2018
18.06.2018 Stanovení počtu podpisů k podpoře nezávislých kandidátů do voleb 06.10.2018
15.06.2018 Závěrečný účet obce za rok 2017 + Zpráva o přezkoumání hosp. 30.06.2019
15.06.2018 Obecní vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku ze psů 01.07.2018
15.06.2018 Obecní vyhláška č. 2/2018 o poplatku za rekreační pobyt 01.07.2018
15.06.2018 Obecní vyhláška č. 3/2018, kterou se ruší vyhl. č. 1/2004 01.07.2018
15.06.2018 Obecní vyhláška č. 4/2018, kterou se ruší vyhl. o Fondu rozv. bydlení 01.07.2018
15.06.2018 Obecní vyhláška č. 5/2018 o pohybu zvířectva na veřejném prostranství 01.07.2018
06.06.2018 Informace o zasedání zastupitelstva obce dne 14. 6. 2018 14.06.2018
04.06.2018 Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Pošumaví - 26. 6. 2018 26.06.2018
29.05.2018 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti Duponti 14.06.2018
17.05.2018 Návrh závěr. účtu obce za r. 2017 + Zpráva o přezkoum. hospodaření 14.06.2018
11.05.2018 Účetní závěrka Svazku obcí Pošumaví k 31.12.2017 14.06.2018
11.05.2018 Závěr. účet Svazku obcí Pošumaví 2017 + zpráva o přezk. hosp. 14.06.2018
02.05.2018 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 02.06.2018
26.04.2018 Vyhláška FÚ: termín zpřístupnění seznamu pro daně z nemovitostí 28.05.2018
19.04.2018 Informace o hromadné revizi kotlů na tuhá paliva i plyn v Soběšicích 16.05.2018
18.04.2018 Oznámení o zamýšleném převodu pozemku v k.ú. Soběšice 18.07.2018
13.04.2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018 19.10.2018
05.04.2018 Oznámení katastrálního úřadu o zahájení nového mapování obce 14.06.2018
05.04.2018 Sdělení obecního úřadu: 27. dubna přijede do obce kominík 27.04.2018
04.04.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 12. dubna 12.04.2018
03.04.2018 Prezentace k obnově katastrální operátu novým mapováním 19.10.2018
27.03.2018 Vyhláška k aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 07.05.2018
20.03.2018 Pozvánka na setkání občanů: Obnova katastrálního operátu 28.03.2018
14.03.2018 Informace o sběru nebezpečného a objemného odpadu 15.04.2018
09.03.2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018 19.10.2018
09.03.2018 Oznámení o záměru obce - směna pozemků v k.ú. Damíč 30.04.2018
07.03.2018 Výzva k důsledné ochraně lesa před lýkožroutem smrkovým 30.09.2018
28.02.2018 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce - 8. března 08.03.2018
14.02.2018 Výkazy pro účetní závěrku obce za rok 2017 30.03.2018
07.02.2018 Projekt: Veřejně prospěšné práce - jak pomohla EU naší obci 31.05.2018
07.02.2018 Vyhláška o návrhu aktualizace č.4 územ. rozvoje Plzeňského kraje 26.03.2018
02.02.2018 Dražební vyhláška: exekuce proti Martinovi Weberovi 27.03.2018
26.01.2018 Stanovení záplavového území Mačického potoka 12.02.2018
24.01.2018 Informace o lékařské pohotovosti v okrese Klatovy 14.06.2018
24.01.2018 Informace o poplatku za odvoz komunálního odpadu v roce 2018 14.06.2018
19.01.2018 Oznámení o záměru obce: Pronájem bytu v Soběšicích č. 150 28.02.2018
15.01.2018 Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR (2. kolo) 27.01.2018
09.01.2018 Oznámení o záměru obce - prodej pozemků v k.ú. Mačice 28.02.2018