ÚŘEDNÍ DESKA - ARCHIV SEJMUTÝCH DOKUMENTŮ (rok 2017)

Vyvěšeno Dokument Bylo sejmuto
18.12.2017 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 13.01.2018
18.12.2017 Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise 21.12.2017
18.12.2017 Stanovení záplavového území vodního toku Mačického potoka 03.01.2018
18.12.2017 Mapové přílohy k záplavovému území Mačického potoka 03.01.2018
18.12.2017 Veřejné projednání návrhu územního plánu Frymburk 03.01.2018
18.12.2017 Přílohy k veřejnému projednání územního plánu Frymburk 03.01.2018
15.12.2017 Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2018 - 2021 15.01.2018
15.12.2017 Rozpočet obce na rok 2018 02.01.2019
15.12.2017 Rozpočtové opatření č. 3 02.01.2018
06.12.2017 Informace o zasedání zastupitelstva obce - 14. prosince 14.12.2017
28.11.2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta 27.01.2018
27.11.2017 Návrh obecního rozpočtu na rok 2018 14.12.2017
27.11.2017 Návrh výhledu rozpočtu obce na roky 2018-2021 14.12.2017
27.11.2017 Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Pošumaví 13.12.2017
27.11.2017 Návrh rozpočtu Svazku obcí Pošumaví na rok 2018 13.12.2017
08.11.2017 Veřejná vyhláška: Nařízení zpracování nahodilých těžeb 24.11.2017
31.10.2017 Rozhodnutí o umístění stavby - kabelové vedení NN 16.11.2017
20.10.2017 Oznámení o obnově katastr. operátu novým mapováním 30.11.2017
06.10.2017 Návrh stanovení záplavového území Novosedlského potoka 23.10.2017
02.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR 21.10.2017
27.09.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Soběšice, 27. října 27.10.2017
22.09.2017 Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise 27.09.2017
19.09.2017 ČEZ: Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů 15.11.2017
18.09.2017 Sdělení obecního úřadu: 6. října přijede do obce kominík 06.10.2017
15.09.2017 Oznámení o záměru obce - pronájem bytových i nebyt. prostor 31.01.2018
15.09.2017 Oznámení o záměru obce - prodej požárního přívěsu hadicového 20.10.2017
14.09.2017 Veřejná vyhláška: Nařízení vlastníkům lesa (zastavení těžby) 05.10.2017
12.09.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Soběšice, 13. října 13.10.2017
05.09.2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 21.10.2017
05.09.2017 Oznámení o zahájení územního řízení - el. zemní vedení NN 21.09.2017
05.09.2017 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce - 14. září 14.09.2017
04.09.2017 Informace o sběru nebezpečného a objemného odpadu 01.10.2017
23.08.2017 Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o OP či cest. pas 30.09.2017
16.08.2017 Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým + Doporučená opatření 30.09.2017
17.07.2017 Plánované přerušení dodávky elektřiny - Mačice 18.08.2017
16.06.2017 Závěrečný účet obce za rok 2016 + Zpráva o přezkoumání hosp. 30.06.2018
16.06.2017 Rozpočtové opatření č. 2 02.01.2018
16.06.2017 Oznámení o záměru obce - prodej míchačky 03.07.2017
08.06.2017 Nařízení č. 1/2017 - lesní hospodářské osnovy 26.06.2017
07.06.2017 Informace o konání zasedání obecního zastupitelstva 15.06.2017
31.05.2017 Informace MMR ČR: Podmínky dotací na zateplení jsou výhodné 03.07.2017
24.05.2017 Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Pošumaví 29.06.2017
24.05.2017 Účetní závěrka Svazku obcí Pošumaví 29.06.2017
24.05.2017 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Pošumaví 29.06.2017
15.05.2017 Aktualizace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 30.06.2017
15.05.2017 Dražební vyhláška: exekuce lesních pozemků Martina Webera 15.06.2017
09.05.2017 Plánované přerušení dodávky elektřiny v Soběšicích - 9. 6. 2017 09.06.2017
28.04.2017 FÚ: Inform. o zpřístupnění hromadného předpisu stanovení daně 30.05.2017
27.04.2017 Porovnání položek výpočtu ceny vodného a stočného 29.05.2017
20.04.2017 Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí 31.05.2017
19.04.2017 Zápis do mateřské školy v Soběšicích 10.05.2017
12.04.2017 Jak pomohl Evropský sociální fond naší obci 14.07.2017
10.04.2017 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 16.06.2017
10.04.2017 Účetní závěrka obce za rok 2016 16.06.2017
10.04.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 16.06.2017
07.04.2017 Sdělení OÚ: 21. dubna přijede do obce kominík 21.04.2017
05.04.2017 Uzavírka komunikace 22. dubna 2017 - Rallye Šumava 22.04.2017
31.03.2017 Rozpočtové opatření č. 1 02.01.2018
14.03.2017 Informace o sběru železného šrotu - 9. dubna 09.04.2017
08.03.2017 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce - 16. března 16.03.2017
02.03.2017 Sběr nebezpečného a objemného odpadu - 8. a 9. dubna 09.04.2017
20.02.2017 Povolení výjimky z ochrany ohroženého bobra evropského 08.03.2017
18.01.2017 Poplatek za odvoz komunálního odpadu - rok 2017 30.03.2017
12.01.2017 Návrh povolení výjimky z ochrany bobra evropského 30.01.2017
11.01.2017 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce - 19. ledna 19.01.2017
09.01.2017 Inf. Finanční správy: Lhůta pro podání daň. přiznání do 31. ledna 31.01.2017
09.01.2017 Tisková zpráva Finanční správy 31.01.2017
04.01.2017 Oprava schváleného rozpočtu na rok 2017 dle zák. č. 463/2016 Sb. 20.01.2017
03.01.2017 Oznámení o záměru obce: věcné břemeno na pozemcích obce (Mačice) 19.01.2017
03.01.2017 Oznámení o záměru obce: věcné břemeno na pozemcích obce (Soběšice) 19.01.2017