ÚŘEDNÍ DESKA - ARCHIV SEJMUTÝCH DOKUMENTŮ (rok 2016)

Vyvěšeno Dokument Bylo sejmuto
19.12.2016 Výzva výběrového řízení - rekonstrukce lesní cesty 05.01.2017
18.12.2016 Rozpočet obce na rok 2017 + oprava 02.01.2018
08.12.2016 Návrh zadání územního plánu Frymburk 27.12.2016
07.12.2016 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 15.12.2016
01.12.2016 Pozvánka na schůzi Svazku obcí Pošumaví 20.12.2016
01.12.2016 Rozpočet Svazku obcí Pošumaví na rok 2017 20.12.2016
23.11.2016 Návrh rozpočtu obce na rok 2017 09.12.2016
23.11.2016 Rozpočtový výhled obce na roky 2017 - 2019 09.12.2016
07.11.2016 Informace o zasedání obecního zastupitelstva - 16. 11. 16.11.2016
24.10.2016 Sdělení OÚ: 14. listopadu opět přijede do obce kominík 14.11.2016
03.10.2016 Informace o povinnosti kontroly kotlů na pevná paliva 31.12.2016
03.10.2016 Sdělení OÚ: 21.10. přijede do obce kominík 21.10.2016
29.09.2016 Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Pošumaví 13.10.2016
12.09.2016 Oznámení o době a místě konání krajských voleb 08.10.2016
07.09.2016 ČEZ: Upozornění k odstranění stromoví a porostů 15.11.2016
01.09.2016 Inf. o realizovaném projektu programu rozvoje venkova 01.12.2016
30.08.2016 Informace o sběru nebezpečného a objemného odpadu 02.10.2016
16.08.2016 Veřejná vyhláška: výjimka z ochrany bobra evropského 10.12.2016
16.08.2016 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 08.10.2016
16.08.2016 Informace o zasedání zastupitelstva obce - 24. srpna 2016 24.08.2016
12.08.2016 Výzva vlastníkům, kteří nejsou dostatečně označeni v katastru 31.12.2016
12.08.2016 Informace o evidenci nedostatečně označených vlastníků 31.12.2016
12.08.2016 Přehled nedostatečně označených vlastníků v katastru 31.12.2016
07.07.2016 Oznámení: Dovolená ve zdravotním středisku Strašín 22.07.2016
16.06.2016 Oznámení záměru obce - prodej nemovitosti (k.ú. Mačice) 04.07.2016
16.06.2016 Oznámení záměru obce - prodej nemovitosti (k.ú. Damíč) 04.07.2016
07.06.2016 Informace o zasedání zastupitelstva obce - 15. 6. 2016 15.06.2016
31.05.2016 Veřejná vyhl.: Zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad 16.06.2016
31.05.2016 OOP MŽP: Program zlepšování kvality ovzduší + přílohy 16.06.2016
30.05.2016 Termíny očkování psů 04.06.2016
23.05.2016 Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Pošumaví 08.06.2016
23.05.2016 Účetní závěrka Svazku obcí Pošumaví k 31. 12. 2015 08.06.2016
23.05.2016 Závěrečný účet Svazku obcí Pošumaví za rok 2015 08.06.2016
16.05.2016 Informace Min. vnitra ČR: cestovní doklady pro děti 12.08.2016
03.05.2016 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - ČOV 03.06.2016
03.05.2016 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - VKV 03.06.2016
29.04.2016 FÚ: Inform. o zpřístupnění hromadného předpisu stanovení daně 30.05.2016
26.04.2016 Závěrečný účet obce (2015) + Zpráva o přezkoumání hospodaření 12.05.2016
20.04.2016 Informace o zasedání zastupitelstva obce - 28. dubna 28.04.2016
18.04.2016 Informační letáky pro poplatníky daně z nemovitostí v roce 2016 12.08.2016
11.04.2016 Informace o sběru železného šrotu 17.04.2016
05.04.2016 Oznámení OÚ: do obce přijede kominík 22.04.2016
01.04.2016 Účetní závěrka za rok 2015 18.06.2016
30.03.2016 Výzva výběrového řízení - zakázka na stavební práce 19.04.2016
17.03.2016 Informace o sběru nebezpečného a objemného odpadu 17.04.2016
04.03.2016 Oznámení o záměru obce - pacht pozemků (35,7988 ha) 13.05.2016
04.03.2016 Vyhláška obce o místním poplatku za komunální odpad 21.03.2016
24.02.2016 Informace o zasedání zastupitelstva obce - 3. 3. 2016 03.03.2016
09.02.2016 Informace o projektu veřejně prospěšných prací v obci 10.05.2016
04.02.2016 Pozvánka na valnou hromadu Honebního spol. Strašín 07.03.2016
01.02.2016 Provozní doba zdravotního středisk Strašín 12.08.2016
26.01.2016 Informace o poplatku za odvoz komunálního odpadu – 2016 12.08.2016
19.01.2016 Informace o zápisu do 1. ročníku ZŠ ve Volenicích 02.02.2016
14.01.2016 Informace o zákonné povinnosti zjištění telekomunikačních sítí 14.03.2016
14.01.2016 MU Sušice k zápisu k povinné školní docházce 03.02.2016
14.01.2016 Informace o zápisu do 1. ročníku ZŠ v Kašp. Horách 03.02.2016
13.01.2016 Informace GFŘ k přiznání daně z nemovitých věcí 01.02.2016
12.01.2016 Vyhláška min. zemědělství k národním plánům povodí 28.01.2016
12.01.2016 Příloha k vyhlášce: Národní plán povodí Labe 28.01.2016
12.01.2016 Příloha k vyhlášce: Národní plán povodí Odry 28.01.2016
12.01.2016 Příloha k vyhlášce: Národní plán povodí Dunaje 28.01.2016
04.01.2016 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí od roku 2016 01.02.2016
03.01.2016 Oznámení o záměru obce - právo provést stavbu v k. ú. Mačice 19.01.2016