ÚŘEDNÍ DESKA - ARCHIV SEJMUTÝCH DOKUMENTŮ (rok 2015)

 

Vyvěšeno Dokument Bylo sejmuto
11.12.2015 Vyhlášení platnosti obnoveného katastr. operátu - Damíč 11.01.2016
08.12.2015 Informace o zasedání zastupitelstva obce - 17. 12. 2015 17.12.2015
04.12.2015 Výzva vlastníkům nemovitostí označených v katastru nedostatečně 11.01.2016
04.12.2015 Příloha k výzvě vlastníkům nemovitostí označených nedostatečně 11.01.2016
30.11.2015 Oznámení o záměru obce: věcné břemeno na pozemcích obce 17.12.2015
20.11.2015 Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016 31.12.2015
20.11.2015 Pozvánka na schůzi svazku obcí Pošumaví 07.12.2015
20.11.2015 Návrh rozpočtu svazku obcí Pošumaví na rok 2016 07.12.2015
18.11.2015 Návrh rozpočtu obce na rok 2016 04.12.2015
05.11.2015 Informace fin. správy o placení daně prostřednictvím SIPO 31.12.2015
05.11.2015 Informace o uzavírce silnic ve Strašíně a Nahořánkách 11.12.2015
28.10.2015 Upozornění úřadu práce: Nové průkazy OZP 31.12.2015
23.10.2015 Oznámení: Prodej nemovitosti - Damíč 09.11.2015
20.10.2015 Několik rad a informací pro topnou sezónu 31.12.2015
20.10.2015 Rady a informace o kontrole a čištění spalinových cest 31.12.2015
14.10.2015 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 22.10.2015
05.10.2015 Oznámení o dokončení katastr. operátu a možnost nahlédnutí 05.11.2015
29.09.2015 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Damíč, 26.10. 26.10.2015
15.09.2015 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - stavba jímky 01.10.2015
11.09.2015 Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů 15.11.2015
09.09.2015 Sběr nebezpečného a objemného odpadu 10. a 11. října 11.10.2015
09.09.2015 Sdělení OÚ: do obce přijede 9. října kominík 09.10.2015
25.08.2015 Pozvánka na členskou schůzi svazku obcí Pošumaví 03.09.2015
25.08.2015 Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - stavba jímky 03.09.2015
18.08.2015 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva - 26. srpna 26.08.2015
17.08.2015 Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 07.09.2015
06.08.2015 Vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požáru + Nařízení Plzeň. kraje 17.08.2015
17.07.2015 Program zlepšování kvality ovzduší a výzva k uplatnění připomínek 18.08.2015
29.06.2015 Vyhlášení platnosti obnoveného katastálního operátu - Mačice 30.07.2015
24.06.2015 Pozvánka za zasedání obecního zastupitelstva - 30. 6. 2015 30.06.2015
23.06.2015 Objížďkové jízdní řády autobusů do Sušice 31.08.2015
01.06.2015 Oznámení o částečné revizi katastru nemovistostí - Damíč 03.07.2015
01.06.2015 Oznámení o obnově katastr. operátu do digitální podoby 03.07.2015
25.05.2015 Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Pošumaví 10.06.2015
18.05.2015 Závěrečný účet a účetní závěrka Svazku obcí Pošumaví 03.06.2015
29.04.2015 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro stočné 29.05.2015
29.04.2015 FÚ: zpřístupnění hromadného předpisu pro daň z nemov. 2015 31.05.2015
28.04.2015 Informace finanční správy o placení daně z nemovitých věcí 31.05.2015
27.04.2015 Informační letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí 31.05.2015
24.04.2015 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu 25.05.2015
16.04.2015 Rozhodnutí o uzavření silnice a nařízení objížďky - 25. 4. 2015 25.04.2015
08.04.2015 Informace o průjezdu Rallye Šumava Klatovy a omezení dopravy 25.04.2015
02.04.2015 Možnost seznámení s plánem péče o přír. rezervaci Na Volešku 13.05.2015
01.04.2015 Vyhláška MZ ČR k Návrhu národního plánu povodí Labe 22.06.2015
26.03.2015 Obecní vyhláška (1/2015) o nakládání s odpady na území obce 11.04.2015
26.03.2015 Oznámení o směně pozemků v k. ú. Mačice 11.04.2015
23.03.2015 Informace o sběru nebezpečného a objemného odpadu 26.04.2015
23.03.2015 Informace o příjezdu kominíka do obce - dne 17. dubna 17.04.2015
16.03.2015 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva dne 25. 3. 2015 25.03.2015
05.03.2015 Účetní závěrka za rok 2014 21.03.2015
05.03.2015 Závěrečný účet obce 2014 + zpráva o přezkoumání hospodaření 21.03.2015
06.02.2015 ČEZ: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Soběšicích 06.03.2015
06.02.2015 ČEZ: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Mačicích 06.03.2015
03.02.2015 Pozvánka na schůzi Svazku obcí Pošumaví 11.02.2015
02.02.2015 Oznámení o vyhlášení část. revize katastru nemovit. - Mačice 15.03.2015
02.02.2015 Oznámení o obnově katastr. operátu Mačic do digitální podoby 15.03.2015
30.01.2015 Poplatek za odvoz komunálního odpadu v roce 2015 26.03.2015
20.01.2015 Jak pomohl evropský sociální fond naší obci? 20.04.2015
09.01.2015 MŽP: Plán povodňových rizik v povodí Labe 08.02.2015
09.01.2015 Fin. úřad: Průměrné ceny pozemků pro výpočet daně z nemovitostí 31.05.2015
09.01.2015 Finanční správa: Rozšíření povinnosti elektronického podání 31.05.2015
09.01.2015 Finanční správa: Seznam podání, která se činí elektronicky 31.05.2015
09.01.2015 Tisková zpráva Generálního finančního ředitelství 31.05.2015