Obecní úřad Soběšice

Úřední deska - archiv dokumentů rok 2014

Vyvěšeno
Dokument
Bylo sejmuto
09.12.2014 Informace o zasedání zastupitelstva obce - 17. 12. 2014 17.12.2014
01.12.2014 Rozpočet obce na rok 2015 16.12.2014
01.12.2014 Rozpočtový výhled obce na roky 2015 - 2017 16.12.2014
26.11.2014 Rozpočet Svazku obcí Pošumaví na rok 2015 17.12.2014
06.11.2014 Vyhláška 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování kácení 31.12.2014
06.11.2014 Příslušné paragrafy o ochraně dřevin v zákoně č. 114/1992 Sb. 31.12.2014
05.11.2014 Návod pro občana: Co je třeba udělat při změně trvalého pobytu 31.12.2014
27.10.2014 Oprava inf. o místě konání ustavujícího zasedání zastupitelstva 04.11.2014
27.10.2014 Informace o konání ustavujícího zasedání nového zastupitelstva 04.11.2014
16.10.2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 04.11.2014
07.10.2014 Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Pošumaví 15.10.2014
01.10.2014 Záměr obce: pronájem nebytových prostor - Soběšice čp. 65 17.10.2014
10.09.2014 Upozornění ČEZ na povinnost odstranění a okleštění stromoví 15.11.2014
10.09.2014 Informace o sběru nebezpečného a objemného odpadu 26.10.2014
10.09.2014 Sdělení obecního úřadu: 13. 10. 2014 přijede do obce kominík 13.10.2014
08.09.2014 Oznámení ČEZ: Přerušení dodávky elektřiny 30. září - Soběšice 30.09.2014
08.09.2014 Oznámení ČEZ: Přerušení dodávky elektřiny 30. září - Mačice 30.09.2014
06.08.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 14. 8. 2014 14.08.2014
05.08.2014 Veřejné projednání návrhu změny územního plánu v Žihobcích 21.08.2014
26.08.2014 Informace o počtu a sídle voleb. okrsků (komunální volby 2014) 11.10.2014
25.08.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce 11.10.2014
08.07.2014 Registrační úřad Sušice: informace ke komunálním volbám 2014 11.10.2014
30.06.2014 Stanovení počtu zastupitelů obce pro období 2014-2018 11.10.2014
30.06.2014 Komunální volby 2014: informace k podávání kandidátních listin 05.08.2014
30.06.2014 Zjišťovací řízení k záměru stavby stáje pro dojnice v Soběšicích 16.07.2014
09.06.2014 Vyhláška: Zahájení řízení o 1. akt. Zásad úz. rozvoje Jč. kraje 16.07.2014
04.06.2014 Rozhodnutí MÚ Sušice o uzavření silnice 12.06.2014
27.05.2014 Oznámení o záměru obce pronajmout pozemky v k. ú. Damíč 12.06.2014
12.05.2014 Účetní závěrka za rok 2013 12.06.2014
09.05.2014 Rozhodnutí MÚ Sušice o uzavření silnice 17.05.2014
06.05.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Evrop. parlamentu 24.05.2014
06.05.2014 Závěrečný účet obce 2013 + Zpr. o přezkoumání hospodaření 22.05.2014
29.04.2014 Vyhláška FÚ o zpřístupnění seznamu daní z nemovitostí 02.06.2014
28.04.2014 Informace finanční správy k zaplacení daně z nemovitostí 02.06.2014
28.04.2014 Informační leták o zpřístupnění seznamu na daň z nemov. 02.06.2014
28.04.2014 Informační leták k zasílání složenek na daň z nemovitostí 02.06.2014
23.04.2014 Informace o nedostatečně označených osobách v katastru nem. 31.12.2014
23.04.2014 Seznam nedostatečně označených osob v katastru (okr.Klatovy) 31.12.2014
07.04.2014 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP 23.05.2014
27.03.2014 Mimořádné veter.opatření k zamezení nákazy varroázy včel 14.04.2014
18.03.2014 Vyhláška o aktualizaci Zásad úz. rozvoje Plzeňského kraje 03.04.2014
17.03.2014 Závěrečný účet Svazku obcí Pošumaví za rok 2013 02.04.2014
15.03.2014 Obecní vyhláška o zákazu sázkových her na herním zařízení 31.03.2014
11.03.2014 Sběr nebezpečného a objemného odpadu - 28. až 30. března 30.03.2014
11.03.2014 Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov - 29. a 30. března 30.03.2014
10.03.2014 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 1. dubna v Mačicích 01.04.2014
06.03.2014 Informace o zasedání zastupitelstva obce 14. března 2014 14.03.2014
27.01.2014 Poplatek za odvoz komunálního odpadu v roce 2014 31.03.2014
11.01.2014 Informace Krajské veterinární správy: Zdravotní zkoušky 31.01.2014
07.01.2014 Finanční pomoc EU a Evropského sociálního fondu obci 08.04.2014