Obecní úřad Soběšice

Úřední deska - archiv dokumentů rok 2013

Vyvěšeno
Dokument
Bylo sejmuto
13.12.2013 Záměr obce: prodej části pozemku 517/1 v k.ú. Mačice 30.12.2013
07.11.2013 Informace o protipožární prevenci před topnou sezónou 31.12.2013
07.11.2013 Informace o čištění a kontrole komínů 31.12.2013
04.12.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 12. 12. 2013 12.12.2013
26.11.2013 Návrh rozpočtu obce na rok 2014 12.12.2013
26.11.2013 Rozpočtový výhled obce na roky 2014 - 2018 12.12.2013
22.11.2013 Svazek obcí Pošumaví - rozpočet na rok 2014 09.12.2013
06.11.2013 Vyhláška Plzeňského kraje: Aktualizace zásad úz. rozvoje 18.12.2013
10.10.2013 Oznámení o době a místě konání voleb do Sněmovny 26.10.2013
24.09.2013 ČEZ: Upozornění k odstranění stromoví a porostů 15.11.2013
24.09.2013 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 26.10.2013
24.09.2013 Oznámení o přerušení dodávek elektřiny - Damíč 21.10.2013
04.09.2013 Informace o zasedání zastupitelstva obce dne 13. září 2013 13.09.2013
20.08.2013 Územní řízení o zalesnění parc. č. 1927/1 a 2 v k. ú. Soběšice 05.09.2013
01.08.2013 Vahlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
12.08.2013
19.07.2013 Pronájem nebyt. prostor v Soběšicích čp. 131 (bývalá MŠ) 05.08.2013
14.06.2013 Záměr obce - prodej pozemku 92/2 v k. ú, Soběšice 01.07.2013
31.05.2013 Nařízení Státní veterinární správy k varroáze včel 17.06.2013
17.05.2013 Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 02.07.2013
22.04.2013 Vyhláška FÚ Plzeň: seznam nemovitostí - daň na rok 2013 27.05.2013
22.04.2013 Závěrečný účet obce za rok 2012 + Zpráva o přezk. hosp. 09.05.2013
06.03.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 15. března 2013 15.03.2013
28.02.2013 Poplatek za odvoz komunálního odpadu v roce 2013 22.04.2013
28.02.2013 Pozvánka na schůzi Svazku obcí Pošumaví - 28. března 28.03.2013
13.02.2013 Územní rozhodnutí o umístění stavby: farma Mačice 01.03.2013
24.01.2013 Veřejná vyhláška: Výjimky z ochrany sídel rorýse obecného 11.02.2013
22.01.2013 Rozhodnutí o umístění stavby: Stáj pro skot a hnojiště - Mačice 07.02.2013
14.01.2013 Informace o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR 26.01.2013
07.01.2013 Oznámení o zahájení územního řízení - Farma Mačice 23.01.2013