Obecní úřad Soběšice

Úřední deska - archiv dokumentů rok 2012

Vyvěšeno
Dokument
Bylo sejmuto
27.12.2012 Informace o době a místě konání volby prezidenta ČR 11.01.2013
17.12.2012 Oznámení o záměru obce: Prodej panelů 02.01.2013
15.12.2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce + přílohy 31.12.2012
15.12.2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 - o poplatku za komunální odpad 31.12.2012
13.12.2012 Oznámení o územ. a staveb. řízení - Stavba stáje pro skot a hnojiště 28.12.2012
05.12.2012 Informace o zasedání zastupitelstva obce - 14. 12. 2012 14.12.2012
03.12.2012 Varování hasičů: Vánoční čas - zvýšené nebezpečí požáru 02.01.2013
29.11.2012 Informace MF ČR: Organizace správy daně z nemovitosti od 1.1. 2013 22.04.2013
29.11.2012 Příloha k informaci MF ČR 22.04.2013
29.11.2012 Informace: Vznik finačního úřadu pro Plzeňský kraj 22.04.2013
27.11.2012 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR 11.01.2013
27.11.2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2013 13.12.2012
09.11.2012 Oznámení o uložení písemnosti - Milan Zeman 25.11.2012
24.10.2012 Veřejná vyhláška: Milan Zeman (1969) ustanovení opatrovníka 09.11.2012
18.10.2012 Pozvánka na besedu o větrných elektrárnách 02.11.2012
12.10.2012 Informace zemědělcům k žádostem o dotace 01.11.2012
03.10.2012 Informace o nové klatovské nemocnici 27.11.2012
25.09.2012 Upozornění ČEZ: odstranění a okleštění stromoví a porostů 15.11.2012
25.09.2012 Oznámení o době a místě konání krajských a senátních voleb 13.10.2012
19.09.2012 Varování MZ ČR před nebezpečným alkoholem 18.10.2012
05.09.2012 Informace o termínu zasedání zastupitelstva obce 14.09.2012
28.08.2012 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 28.09.2012
11.07.2012 Výzva k podání nabídky: Oprava kulturního domu v Soběšicích 14.08.2012
10.07.2012 Vzor smlouvy: Smlouva o odvádění odpadních vod 29.11.2012
06.06.2012 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 14. června 2012 14.06.2012
07.05.2012 Rozhodnutí o umístění stavby - přístřešek sedárny k. ú. Damíč 16 23.05.2012
17.04.2012 Nařízení MÚ Sušice ohledně lesních hospodářských osnov 03.05.2012
04.04.2012 Vyhláška FÚ Sušice: zpřístupněn seznam pro daně z nemov. v r. 2012 16.05.2012
04.04.2012 Informace o sbírce použitého ošacení a domácích potřeb 14.04.2012
02.04.2012 Rozhodnutí MÚ Sušice o uzavírce silnice Strašín-Pohorsko-Lazny 21.04.2012
29.03.2012 Informace k platbám daně z nemovitostí od roku 2012 01.06.2012
29.03.2012 Informace ke zpřístupnění hr. seznamu na daň z nemov. - 2012 01.06.2012
26.03.2012 Záměr obce - pronájem nebytových prostor v Soběšicích č. 131 11.04.2012
23.03.2012 Zahájení územního řízení - přístřešek sedárny, Damíč 16 10.04.2012
19.03.2012 Sběr nebezpečného a objemného odpadu, hadrů, papíru 14.04.2012
16.03.2012 Nabídka kanceláře Ruprich na přípravu žádosti o dotace z fondů EU 15.06.2012
16.03.2012 Dotazník pro kancelář Ruprich ohledně dotace z fondů EU 15.06.2012
15.03.2012 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 23. března 2012 23.03.2012
07.03.2012 Závěrečný účet obce za rok 2011 + Zpráva o přezk. hospodaření 23.03.2012
22.02.2012 Informace o poplatku za odvoz odpadu v roce 2012 - pro chalupáře 29.11.2012
20.02.2012 Informace o úřadu finančního arbitra 29.11.2012
08.02.2012 Informace o poplatku za odvoz odpadu v roce 2012 - pro chalupáře 15.06.2012
26.01.2012 Upozornění: Poplatek za odvoz komunálního odpadu do 31. 1. 2012 31.01.2012
25.01.2012 Oznámení ČEZ: Přerušení dodávky elektřiny 16. 2. 2012 v Mačicích 16.02.2012
25.01.2012 Oznámení ČEZ: Přerušení dodávky elektřiny 16. 2. 2012 v Soběšicích 16.02.2012
12.01.2012 Fin. řed. Plzeň: lhůta pro přiznání k dani z nemovitosti - 31. ledna 31.01.2012