Obecní úřad Soběšice

Úřední deska - archiv dokumentů rok 2011

Vyvěšeno
Dokument
Bylo sejmuto
27.12.2011 Dražební vyhláška - exekuce proti: Fr. Bublík (1958) 12.01.2012
20.12.2011 Nařízení kraj. veterinární správy - nákaza moru včelího plodu 05.01.2012
14.12.2011 Informace k vydávání nových občanských průkazů 31.12.2011
21.11.2011 Návrh obecního rozpočtu na rok 2012 07.12.2011
24.10.2011 Záměr obce pronajmout nebytový prostor - Soběšice čp. 65 09.11.2011
03.10.2011 Žádost ČEZ vlastníkům pozemků - odstranění a okleštění stromoví 15.11.2011
21.09.2011 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 29.09.2011
08.09.2011 Informace o zasedání zastupitelstva obce 16.09.2011
21.07.2011 Vyhlášení 7. výzvy k podání žádostí o dotace - Prog. roz. venkova 07.09.2011
21.07.2011 Semináře k Programu rozvoje venkova - MAS Pošumaví 22.08.2011
20.07.2011 Výzva k podání nabídky - stavební opravy kaple v Mačicích 29.07.2011
13.07.2011 Informace o zasedání zastupitelstva obce 22.07.2011
27.06.2011 FÚ Sušice: inf. o zpřístupnění seznamu daně z nemovitostí 02.08.2011
22.06.2011 Žádost policie o informaci ohledně Kominictví Josef Půta, Sušice 31.12.2011
04.05.2011 Informace o zasedání zastupitelstva obce 13.05.2011
29.04.2011 Rozhodnutí o umístění stavby - silážní žlab OD Soběšice 16.05.2011
11.04.2011 Sdělení MZ zem. subjektům ohledně podání žádostí o dotace 16.05.2011
07.04.2011 Rozhodnutí o uzavírce silnice Strašín - Lazny (Rallye Šumava) 09.04.2011
25.03.2011 Oznámenío o stavebním řízení v OD Soběšice - silážní žlab 11.04.2011
22.03.2011 Oznámení: uzavírka silnice Mačice - Hoslovice (Rallye Šumava) 09.04.2011
21.03.2011 Informace: Sběr nebezpečného odpadu, hadrů, papíru 16.04.2011
16.03.2011 Záverečný účet obce 2010 + Zpráva o přezkoumání hospodaření 01.04.2011
14.03.2011 Vyhlášení výběrového řízení pro funkci odb. lesního hospodáře 30.03.2011
07.03.2011 Informace ke sčítání lidu, domů a bytů - části sčítacích obvodů 26.03.2011
02.03.2011 Informace o zasedání zastupitelstva obce 11.03.2011
28.02.2011 Poplatek za odvoz komunálního odpadu v roce 2011 31.12.2011
21.02.2011 Zahájení správ. řízení projektu regenerace zeleně 02.03.2011
09.02.2011 Výběrové řízení na hajného (správa obecních lesů) 25.02.2011
26.01.2011 Veřejná vyhláška: Kácení, údržba a nová výsadba silniční zeleně 12.02.2011
26.01.2011 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 04.02.2011
03.01.2011 Informace FÚ Sušice: Daň z nemovitostí pro rok 2011 31.12.2011