Obecní úřad Soběšice

Úřední deska - archiv dokumentů rok 2010

Vyvěšeno
Dokument
Bylo sejmuto
20.12.2010 Metodický pokyn o transformaci Zeměď. vodohospodářské správy 30.06.2011
20.12.2010 Příkaz MZ k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů 30.06.2011
16.12.2010 Oznámení o uložení písemnosti (Marcel Fryje) 03.01.2011
10.12.2010 Oznámení o uložení písemnosti (Marcel Fryje) 27.12.2010
08.12.2010 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 17.12.2010
07.12.2010 Veřejně prospěšné práce financované Evrop. sociálním fondem 08.03.2011
27.11.2010 Návrh obecního rozpočtu na rok 2011 13.12.2010
03.11.2010 Rozhodnutí o povolení stavby: Damíč, p.č. 2106/4 - NN 19.11.2010
02.11.2010 Informace o konání ustavujícího zvoleného zastupitelstva obce 10.11.2010
26.10.2010 Mimořádná veterinární opatření k ochraně chovů včel proti moru 30.11.2010
20.10.2010 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 10.11.2010
07.10.2010 Oznámení ČEZ o přerušení dodávky elektřiny - Mačice 1.11.2010 01.11.2010
06.10.2010 Veř. vyhláška: Územní rozhodnutí o změně stavby (Damíč, st.p.17) 22.10.2010
05.10.2010 Výzva ČEZ ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů 15.11.2010
23.09.2010 Oznámení - záměr obce prodat část pozemku (Mačice, p.č. 517/1) 11.10.2010
15.09.2010 Spojení územního a stavebního řízení - Damíč, p.č. 2106/4 - NN 01.10.2010
14.09.2010 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 21.09.2010
09.09.2010 ČSÚ: informace o připravovaném šetření v zemědělství 27.10.2010
09.09.2010 Oznámení o svozu textilu - Rumpold-P Sušice 02.10.2010
08.09.2010 Výzva zmocněncům a kandidátům volebních stran 10.09.2010
13.08.2010 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce 16.10.2010
22.07.2010 Informace k volbám do zastupitelstva obce 10.08.2010
22.07.2010 Počty podpisů na petice ke kandidatuře do obecních voleb 10.08.2010
20.07.2010 Oznámení ČEZ o přerušení dodávky elektřiny dne 6. 8. 2010 06.08.2010
20.07.2010 Oznámení ČEZ o přerušení dodávky elektřiny dne 5. 8. 2010 05.08.2010
19.07.2010 Oznámení o ústním jednání - přístavba objektu Damíč č. 17 04.08.2010
09.07.2010 Rozhodnutí o změně stavby: hotel Soběšice - bazén 26.07.2010
07.07.2010 Stanovení počtu členů zastupitelstva obce 16.10.2010
07.07.2010 Oznámení o uložení písemnosti - Fix Pavel (Soběšice 125) 23.07.2010
28.06.2010 Vyhláška FÚ Sušice: Vyměření daně z nemovitostí na rok 2010 30.07.2010
15.06.2010 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 23. 6. 2010 23.06.2010
10.06.2010 Rozhodnutí o umístění stavby na poz. č. 80/7 a 81/2 v k.ú. Mačice 28.06.2010
02.06.2010 Závěrečný účet obce 2009 + zpráva o přezkoumání hospodaření 18.06.2010
01.06.2010 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 9. 6. 2010 09.06.2010
17.05.2010 Oznámení o stavebním řízení: Hotel Soběšice - bazén 01.06.2010
12.05.2010 Výzva k podání nabídky - oprava komunikace v Pan. Mlýnech 01.06.2010
10.05.2010 Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR 29.05.2010
28.04.2010 Uložení písemnosti na FÚ Sušice - Hrušovský Pavel 14.05.2010
26.04.2010 Uložení písemnosti - Šperl Karel (ustanovení opatrovníka) 12.05.2010
26.04.2010 Zahájení úz. řízení - stavba altánu, oplocení a jímky, Mačice 42 12.05.2010
20.04.2010 Oznámení o zahájení úz. řízení - přístavba objektu Damíč č. 17 06.05.2010
13.04.2010 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 14.05.2010
26.03.2010 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti (Šperl Karel) 12.04.2010
23.03.2010 Výzva k podávání projektů - MAS Pošumaví (program seminářů) 12.04.2010
19.03.2010 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti (Šperl Karel) 05.04.2010
18.03.2010 Sběr nebezpečného a objemného odpadu, hadrů a papíru 15.05.2010
18.03.2010 Vyhlášení sbírky použitého ošacení, obuvi a domácích potřeb 15.05.2010
15.02.2010 Oznámení o zahájení řízení - Mačice st.p. 42, parc. č. 81/2, 80/7 03.03.2010
01.02.2010 Rozpočtové opatření č. 1 - rozpis 17.02.2010
18.01.2010 Poplatek za odvoz komunálního odpadu - rok 2010 31.12.2010
11.01.2010 Sazby daně z nemovitostí od 1. 1. 2010
31.12.2010
11.01.2010 Informace MF: Ukončení osvobození od daně z nových staveb
31.12.2010