Obecní úřad Soběšice

Úřední deska - archiv dokumentů rok 2009

Vyvěšeno*
Dokument
Bylo sejmuto**
30.11.2009 Rozpočtový výhled obce 2010-2014 16.12.2009
30.11.2009 Rozpočet na rok 2010 16.12.2009
30.11.2009 Oznámení o zahájení územního řízení - přístavba objektu Damíč 16.12.2009
05.11.2009 Nabídka pronájmu bytů 21.12.2009
03.11.2009 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 11.11.2009
09.10.2009 Nabídka pozemků určených k převodu podle zák. 95/1999 Sb. 09.11.2009
08.10.2009 Rozhodnutí o umístění stavby - domovní kořenová ČOV 23.10.2009
07.10.2009 Oznámení o uložení písemnosti pro Pavla Hrušovského 23.10.2009
21.09.2009 Oznámení o záměru převést pozemky 21.12.2009
10.09.2009 Veřejná vyhláška - uložení písemnosti (P. Hrušovský) 26.09.2009
08.09.2009 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 10.10.2009
03.09.2009 Uložení písemnosti pro P. Hrušovského na FÚ Sušice 21.09.2009
01.09.2009 Oznámení o zahájení územního řízení - stavba domovní ČOV 17.09.2009
14.08.2009 Veřejná vyhláška - uložení písemnosti pro P. Hrušovského 30.08.2009
14.08.2009 Oznámení o ustanovení opatrovníka P. Hrušovskému 30.08.2009
13.08.2009 Oznámení - prodej pozemků v k. ú. Soběšice 13.09.2009
27.07.2009 Rozpočtové opatření č. 3 - rozpis 11.08.2009
26.06.2009 Vyhláška FÚ Sušice - vyměření daně z nemovitostí na rok 2009 13.07.2009
21.05.2009 Oznámení o době a místě konání voleb do Evrop. parlamentu 06.06.2009
21.04.2009 Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 07.05.2009
21.04.2009 Informace o volebních okrscích pro volby do Ev. parlamentu 06.05.2009
17.04.2009 Ukončení mimoř. veterin. opatření ke katarální horečce ovcí 04.05.2009
27.03.2009 Nařízení krajské veterinární správy k zamezení šíření varroázy včel 12.04.2009
18.03.2009 Sdělení: Sběr nebezpečného a objemného odpadu, hadrů, papíru 25.04.2009
19.02.2009 Oznámení: Záměr obce prodat pozemky v k.ú. Damíč 22.03.2009
19.02.2009 Obecně závazná vyhláška - Změna územního plánu č. 3 07.03.2009
12.02.2009 Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstava 18. února 2009 18.02.2009
02.02.2009 Rozpočtové opatření č. 1 - rozpis 17.02.2009
08.12.2008 Koeficienty pro pozemky a stavby na rok 2009 31.12.2009
08.12.2008 Průmerné ceny pozemků - vyhláška MZ ČR 31.12.2009
*
Datum vyvěšení na klasické (papírové) úřední desce
**
Datum sejmutí z klasické úřední desky