Obecní úřad Soběšice

Úřední deska - archiv dokumentů 2006-2008

Vyvěšeno*
Dokument
Bylo sejmuto**
18.12.2008 Oznámení obce o záměru směnit pozemky v k. ú. Damíč 18.01.2009
11.12.2008 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 17. 12. 2008 17.12.2008
01.12.2008 Rozpočtové opatření č. 3 – rozpis 17.12.2008
01.12.2008 Rozpočtový výhled (úprava č. 1) obce Soběšice do roku 2012 17.12.2008
01.12.2008 Návrh rozpočtu na rok 2009 17.12.2008
25.11.2008 Veřejná vyhláška Finančního úřadu v Sušici o uložení písemností 10.12.2008
22.10.2008 Mimořádné veterinární opatření k zamezení katarální horečky ovcí 07.11.2008
09.10.2008 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 15. října
15.10.2008
01.10.2008 Informace o počtu a sídle stálých volebních okrsků 20.10.2008
01.10.2008 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje 18.10.2008
21.07.2008 Oznámení: Záměr obce prodat pozemek v Soběšicích 21.08.2008
11.07.2008 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 17. července
17.07.2008
01.07.2008 Oznámení - plán oblasti povodí Horní Vltavy 31.12.2008
15.06.2008 Oznámení: Záměr obce pronajmout byt v Mačicích
16.07.2008
11.06.2008 Rozhodnutí Státní rostlinolék. správy Klatovy (ohledně háďátka bramb.) 26.06.2008
22.05.2008 Oznámení obce o záměru prodat pozemek v Soběšicích 23.06.2008
15.05.2008 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 21. 5. 2008 21.05.2008
12.05.2008 Oznámení Státní rostlinolék. spr. - zahájení řízení a výzva k součinnosti 27.05.2008
12.05.2008 Oznámení Státní rostlinolékařské správy - usnesení o spojení řízení 27.05.2008
12.05.2008 Oznámení Státní rostlinolékařské správy - specifikace účastníků řízení 27.05.2008
28.04.2008 Vyhláška: Vyměření daně z nemovitostí na rok 2008 14.05.2008
11.04.2008 Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2007 12.05.2008
27.03.2008 Oznámení - záměr obce pronajmout byt v Mačicích 28.04.2008
21.03.2008 Výzva k podávání žádostí o podporu obnovy kulturních památek 30.05.2008
18.03.2008 Veterinární opatření k zamezení šíření nákazy - varroázy včel 03.04.2008
10.03.2008 Vyhlášení humanitární sbírky 12.04.2008
10.03.2008 Oznámení o sběru hadrů, papíru, nebezpečného a objemného odpadu
12.04.2008
28.02.2008 Oznámení - záměr obce prodat pozemky 31.03.2008
20.02.2008 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 27. února v 19 hod. 27.02.2008
13.12.2007 Oznámení obce o záměru prodat pozemky 16.01.2008
12.12.2007 Koeficienty pro byty a nebytové prostory na rok 2008 08.12.2008
12.12.2007 Koeficienty pro pozemky a některé druhy staveb na rok 2008 08.12.2008
29.11.2007 Mimořádné veterinární opatření k zamezení katarální horečky ovcí (č.10) 22.10.2008
23.11.2007 Návrh rozpočtu na rok 2008 11.12.2007
05.11.2007 Mimořádné veterinární opatření - nebezpečí katarální horečky ovcí (č.8) 29.11.2007
19.09.2007 Oznámení Poz. fondu ČR o zamýšleném převodu pozemku v Mačicích 19.12.2007
12.09.2007 Mimořádné veterinární opatření - nebezpečí katarální horečky ovcí (č.6) 23.10.2007
16.08.2007 Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. 17.09.2007
09.08.2007 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 16. srpna 2007 17.08.2007
10.07.2007 Záměr obce pronajmout byt v Mačicích č.p. 53 20.08.2007
28.06.2007 Mimořádná veterinární opatření 22.08.2007
25.05.2007 Oznámení obce o záměru prodeje pozemků 02.07.2007
25.04.2007 Vyhláška finančního úřadu o vyměření daně z nemovitostí na rok 2007 01.06.2007
01.04.2007 Oznámení o problémech nakládání s vodami v povodí Horní Vltavy 30.09.2007
14.03.2007 Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2006 18.04.2007
07.02.2007 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 15.2.2007 16.02.2007
29.01.2007 Návrh rozpočtu na rok 2007 14.02.2007
26.01.2007 Nařízení obce č. 1/2007, o zákazu vstupu do lesů 06.02.2007
26.01.2007 Nařízení obce č. 2/2007, o zastavení jiné těžby než těžby nahodilé 06.02.2007
14.12.2006 Oznámení o záměru obce - prodej pozemků 15.01.2007
06.12.2006 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 13.12.2006 14.12.2006
29.11.2006 Návrh rozpočtového opatření 14.12.2006
30.10.2006 Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR 15.11.2006
24.10.2006 Výsledky voleb do zastupitelstva obce 03.11.2006
23.10.2006 Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce 02.11.2006
20.10.2006 Nabídka pozemků k převodu podle zák.č. 95/1999 Sb. § 7 20.11.2006
03.10.2006 Oznámení o době a místě konání voleb 28.10.2006
30.08.2006 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 20.10.2006
30.08.2006 Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí 20.10.2006
18.08.2006 Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí 20.10.2006
20.07.2006 Volební období 2006 - 2010 23.10.2006
20.07.2006 Oznámení MÚ Sušice - podávání kandidátních listin 23.08.2006
20.07.2006 Oznámení MÚ Sušice - počet podpisů na petice 23.08.2006
04.05.2006 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti č.j.: 207/06 19.05.2006
18.04.2006 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 17.05.2006
11.04.2006 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti 26.04.2006
31.03.2006 Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2005 18.04.2006
15.03.2006 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti 31.03.2006
01.01.2006 Zpracování plánu oblasti povodí Horní Vltavy 01.07.2006
*
Datum vyvěšení na klasické (papírové) úřední desce
**
Datum sejmutí z klasické úřední desky