ÚŘEDNÍ DESKA OBCE SOBĚŠICE

 

Vyvěšeno Dokument Bude sejmuto
23.05.2022 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 02.06.2022
23.05.2022 Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Pošumaví 23.06.2022
23.05.2022 Účetní závěrka Svazku obcí Pošumaví za rok 2021 02.06.2022
16.05.2022 Dražební vyhláška proti povinnému: Hana Šrámková, Damíč 21 22.06.2022
11.05.2022 Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 31.05.2022
11.05.2022 Výzva pro vlastníky, kteří nejsou v katastru označeni dostatečně  
06.05.2022 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 + Zpráva o přezkumu  
06.05.2022 Výkazy k účetní závěrce za rok 2021 + přílohy 03.06.2022
06.05.2022 Inventarizační zpráva - rok 2021  
27.04.2022 FÚ Plzeň: Předpisný seznam pro daň z nemovitostí 2022 27.05.2022
27.04.2022 Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 31.05.2022
30.03.2022 Odpadové hospodářství obce v roce 2021 31.12.2022
28.03.2022 Smlouva o poskytnutí sponzorského daru ZŠ Žihobce 31.12.2022
14.03.2022 Oznámení o záměru obce - prodej pozemku p.č. 2255/2 02.06.2022
14.03.2022 Oznámení o záměru obce - prodej pozemku p.č. 2309 02.06.2022
14.03.2022 Oznámení o záměru obce - prodej pozemku p.č. 2272/8 02.06.2022
14.03.2022 Oznámení o záměru obce - prodej pozemků p.č. 2315 a 2316 02.06.2022
14.03.2022 Oznámení o záměru obce - prodej pozemku p.č. 2317 02.06.2022
11.03.2022 Rozpočtové opatření č. 1/2022 02.01.2023
07.03.2022 Úřad práce ČR a jeho pomoc ve finanční tísni kvůli růstu cen energií 30.06.2022
07.03.2022 Prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny – vzor 30.06.2022
14.01.2022 Výroční zpráva za rok 2021 o svobodném přístupu k informacím  
13.01.2022 Poplatek za odvoz komunálního odpadu v roce 2022  
13.01.2022 SÚJB: Soběšice - obec s rizikem ozáření z radonu  
10.12.2021 Obecní vyhláška: Požární řád obce 31.12.2022
10.12.2021 Obecní vyhláška: Místní poplatek za odpad 31.12.2022
11.06.2021 Závěrečný účet obce za rok 2020 + Zpráva o přezkoumání 30.06.2022
14.04.2021 Výkazy pro závěrku + Rozvaha + Přílohy + Inventarizační zpráva 30.06.2022
31.07.2020 Opatření obecné povahy ke kalamitní situaci v lesích 31.12.2022
09.12.2019 Vyhláška MZe: Nové změny opatření odchylných od lesního zákona 31.12.2022
02.09.2019 Vyhláška MZe o změně opatření odchylných od lesního zákona 31.12.2022
26.08.2019 Bezpečnostní desatero Hasičského záchranného sboru  
12.04.2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením  
04.04.2019 Veřejná vyhláška o opatřeních odchylných od lesního zákona 31.12.2022
26.07.2017 Projekt: Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDHO Soběšice  

 

Archiv sejmutých dokumentů z roku 2022


Archiv starších dokumentů:

Úřední deska 2021

Úřední deska 2020

Úřední deska 2019

Úřední deska 2018

Úřední deska 2017

Úřední deska 2016

Úřední deska 2015

Úřední deska 2014

Úřední deska 2013

Úřední deska 2012

Úřední deska 2011

Úřední deska 2010

Úřední deska 2009

Úřední deska 2006 - 2008