OBECNÍ ÚŘAD

obecsobesice@quick.cz


Starosta:

Karel Kučera
606 067 865

Místostarosta:
František Dlesk
724 295 904

Účetní:
Jarmila Hanušová
606 067 866

 


ZASTUPITELSTVO OBCE:

Karel Kučera - starosta Finanční výbor: Kontrolní výbor:
František Dlesk - místostarosta    
Ing. Zdeněk Kolář - předseda fin. výboru Ing. Zdeněk Kolář,
Jan Mačl,
Ing. Michal Kučera předseda
předseda
Jan Mačl - předseda kontrolního výboru    
Václav Pikeš Vlastimil Vojík Václav Pikeš
Vlastimil Svatek František Kolář ml. Jaroslava Mačlová ml.
     

Obec Soběšice se skládá ze tří částí:

Damíč,
Mačice,
Soběšice včetně osad Parýzek a Panské Mlýny. (Viz mapka)

Příslušnou obcí s rozšířenou působností je Sušice (www.mestosusice.cz)

Povinné informace o obci podle standardu ISVS (Informační systém veřejné správy).


Chcete si přečíst důležité zákony?

Ústava České republiky
nový občanský zákoník
zákon o obcích
zákon o odpadech
stavební zákon
silniční zákon
 

Přehled výsledků z minulých voleb do zastupitelstva obce (10. - 11. října 2014):


Agendy obecního úřadu: