Ochrana osobních údajů, GDPR (anglicky General Data Protection Regulation)


 

Informace pro občany o ochraně osobních údajů zpracovávaných obecním úřadem

Příloha: Zpracování osobních údajů v agendách obce Soběšice

 


GDPR - důležité odkazy:

Nařízení EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.
Kompletní znění tohoto nařízení na adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Podrobné informace lze nalézt na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938