Aktuální fotoreportáže:

   

První jarní den
21. března 2020

Posezení s písničkou
6. března 2020

Dětský karneval
29. února 2020

Karneval v MŠ
27. února 2020

Masopust
22. února 2020

Tři králové
5. ledna 2020

Novoroční
výšlap na Stráž

1. ledna 2020

   


 

Aktuality z roku 2019


PŘEČTĚTT SI:

DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR k používání některých ochranných prostředků

DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami

NOUZOVÝ PLÁN ZAJIŠTĚNÍ AKUTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBYVATELE SUŠICKA