Krizové opatření vlády
k omezení pohybu od 1. 3. 2021

Otázky a odpovědi k cestování
v rámci okresu i mimo něj

Formulář k opuštění místa
trvalého pobytu nebo bydliště

Potvrzení zaměstnavatele
na cesty do místa výkonu práce

Čestné prohlášení - vzor

 

Od 7. března přechází
veřejná autobusová
doprava do prázdninového
režimu.
Ukončení tohoto režimu bude
souviset se spuštěním běžné
výuky na základních školách.

Seznam změn v běžných jízdních řádech
k 7. březnu naleznete na adrese:
https://www.idpk.cz/cz/zmeny-jizdnich
-radu-bus-od-7-3-2021/

  

Aktuality z roku 2020

Aktuality z roku 2019