Aktuální fotoreportáže:

   

Akce (jen malá):
Nádrž U Svátů

Akce: rybník
Na dražkách

První jarní den
21. března 2020

Posezení s písničkou
6. března 2020

Dětský karneval
29. února 2020

Karneval v MŠ
27. února 2020

Masopust
22. února 2020

Tři králové
5. ledna 2020

Novoroční
výšlap na Stráž

1. ledna 2020

   


 

Aktuality z roku 2019
Dokument ministerstva zdravotnictví:
Povolené aktivity a jejich pravidla
platná od 25. května 2020