hasi 


Vážení návštěvníci,
soběšické stránky v podobě, na jakou jste zvyklí, ke konci letošního roku skončí.
Evropská komise a následně český Parlament si vymyslely množství různých nařízení, jak musí úřední web obce vypadat a co vše musí splňovat, a tyto stránky jejich představy nesplňují.

I když do soběšických stránek nemají úřady z hlediska práva co mluvit, jelikož vlastně nejsou obecní - jsou tvořeny i placeny zcela soukromě. Obec by se však dostala do rozporu se zákonem, protože se tu zveřejňují i úřední dokumenty a obec jiné, vlastní stránky nemá.

Proto jsme se domluvili na rozdělení webu. Obecní úřad si převezme současnou doménu www.sobesice.cz a její úřední podobu vytvoří profesionální firma.
Aktuality pod názvem Soběšická kamera najdete na nové adrese www.sobkamera.cz a budou nadále vznikat na soukromé bázi, nebudou se na ně tudíž nesmyslné úřední požadavky vztahovat.