Strych někdy nazývaný též korec, jitro či měřice.
1 strych = 2837 metrů čtverečných
čili 0,2737 hektaru
 

 

K panství Johanitů strakonických, s velmistrem Rudolfem hrabětem Coloredem, patří poddaní:

Ondřej Uhlík, osedlý na 20 stryších rolí
Jiřík Hlávka, osedlý na 20 stryších rolí
Ondřej Ježek, osedlý na 20 stryších rolí
Chovají po páru koní a páru volů. Hlávka má dvě krávy, Uhlík a Ježek po jedné. Ježek a Hlávka drží po pěti ovcích a všichni mají jednu svini.
Macháčkovský grunt 20 strychů pustý
Kalnejch statek pustý („něco stavení stojí, pole ladem leží“)

chalupníci:

Václav Ujneš má 8 strychů, drží 2 voly, 1 krávu, 1 svini

Poddaní Johanitů v Čimicích:

sedláci Svatoš, Voříšek a Havlík - ma jí po 60 stryších
Všichni povozničí a chovají po dvou párech koní.
(Tak velkou výměru polí a velký počet koní neměl nikdo jiný v celé bukovnické farnosti.)

K panství Žichovice, patřícímu Alžbětě, svobodné paní z Kolowrat, náleželi v Soběšicích poddaní:

Druhé jméno patří vlastníkovi při revizitaci (prověřování údajů) v roce 1666.

Sedláci:
Jan Rychtář, Ondřej Rychtář, 20 strychů
Pavel Pazák, Pavel Pazák, 20 strychů
Jan Kříž, Mariána Křížová, 20 strychů
Jiřík Bureš, Jiřík Bureš, 20 strychů
Jan Kopáček, Jiřík Kopáček, 20 strychů
Matěj Zof, Vít Zof, 24 strychů
Havel Síla, Martin Síla, 20 strychů
Jan Bernard, Martin Bernard, 20 strychů
Pavel Zoun, Pavel Zoun, 21 strychů
Jiřík Janoušek, Ondřej Janoušek, 24 strychů
Jan Bursa, Vavřinec Bursa, 20 strychů
Vít Žejdl, Václav Žejdl, 20 strychů
Jan Mach, Šimon Mach, 24 strychů
Jan Ryba, Jan Ryba, 20 strychů
Václav Sváta, 17 a 3/4 strychu

Chalupníci:

Vít Vápeník, Martin Vápeník, 12 strychů
Štěpán Bečvář, Jiřík Spranz, 9 a 1/4 strychu
Adam Peleška, Jan Peleška, 10 a 3/4 strychu
Ondřej Míčka, Bartoloměj Míčka, 9 a 3/4 strychu

Zahradníci (domkáři):

Ondřej Hořickej, Řehoř Hořickej 4 a 3/4 strychu
Martin Kolář, Jan Kolář 4 a 3/4 strychu
Vít Bulka, Vít Bulka 12 a 1/4 strychu
Jiřík Tkadlec, Jiřík Tkadlec 14 a 1/4 strychu
Tomáš Jun, Tomáš Jun 11 a 1/2 strychu
Martin Lámal, Martin Tomáš a Řehoř Jakub po 17 až 18 stryších.
Jiří Němec 11 a 1/4 role
Jan Ramba 10 a1/4 role
Václav Bošek 14 a1/2 role
Pavel Mlynář 4 a3/4 role
Blažek Mlynář 8 a1/2 role
Jan Janout 7 rolí
Matěj Ramba 1 a1/2 role
Vít Kolář 1/2 role
Jan Staněk 3/4 role
Mikoláš Kavale 11 a1/2 role

Poddaní náležející ke statku Bílenice, urozeného a statčného rytíře Zdeňka Ježovského z Lub:

Pavel Petřík s 18 rolemi
Václav Pilák s 24 rolemi

Zpět na stránku historie