Soběšice se po více než šesti stoletích existence dočkaly vlastních symbolů

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila návrh obce Soběšice a v červnu 2013 jí udělila vlastní symboly - znak a prapor. Stalo se tak po 632 letech existence obce.

Písemné rozhodnutí o udělení znaku a praporu.

Popis a vysvětlení znaku:

Ve zlatém štítě (v běžném barevném provedení žlutém) mezi zelenou pilovitou hlavou a modrou vlnitou patou je umístěna černá (železná) položená radlice.

Zelená pilovitě oddělená hlava znaku vyjadřuje šumavské lesy v okolí obce, modrá vlnitá pata štítu představuje místní vodoteče, Soběšický potok i další útvary. Železná radlice uprostřed štítu je symbolem obce, který charakterizuje Soběšice jako obec zemědělskou, v níž je po staletí život obyvatel spjat s obhospodařováváním půdy.