Klesající počet obyvatel Soběšic

Nevyšší počet obyvatel měly Soběšice počátkem 20. století. Sčítání lidu v roce 1910 zaznamenalo 990 obyvatel. (A to pouze v samotných Soběšicích, údaje z Damíče a Mačic nejsou známy.)

Od té doby se počet soběšických občanů postupně snižuje. Dnes je jich jedna třetina proti stavu před 100 lety, přitom se do počtu nyní započítávají i lidé z Damíče a Mačic, které bývaly původně samostatné. V roce 1976 žilo v Soběšicích 504 obyvatel, v Mačicích 120 a v Damíči 115, o šest let později - v roce 1982 v Soběšicích 444, Mačicích 85, Damíči 82. Po roce 2000 počet obyvatel dále klesal až k minimu 368 (součet všech tří vesnic) z roku 2007. Při sčítání lidu v roce 2011 zaznamenala obec 392 trvale přihlášených.


Některé statistické údaje ze sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011:

Zpět na základní údaje o obci