Základní informace a charakteristika:

mapaSoběšice leží na jihozápadě České republiky, v předhůří Šumavy v nadmořské výšce 652 metrů. Patří do Plzeňského kraje a okresu Klatovy, ale téměř hned za humny začíná Jihočeský kraj - okres Strakonice a co by kamenem dohodil (a zbytek doběhl) leží i okres Prachatice. Nejvyšší vrchol v blízkém okolí – Na pláni – dosahuje 736 metrů nadmořské výšky.

Obec má zemědělský charakter a trvale v ní žijí necelé čtyři stovky obyvatel (souhrnem ve všech jejích částech: Soběšice, Mačice, Damíč). K 31. 12. 2016 jich podle Českého statistického úřadu bylo 390. Počet trvale bydlících se dlouhodobě snižuje (více na grafu).

Pracovní příležitosti zde nabízí zejména Obchodní družstvo Soběšice, které se transformovalo z bývalého JZD, rozšířilo svoji činnost i na pozemky některých okolních zkrachovalých družstev (Strašín, Rabí) a kromě tradiční zemědělské výroby provozuje také penzion, ekologickou farmu a v bioplynové stanici vyrábí elektrickou energii.
Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách obchodního družstva.

Kromě družstva v obci působí několik soukromě hospodařících zemědělců a podniká několik individuálních řemeslníků. Ve vsi je pošta, obchod a hospoda. Základní škola byla pro malý počet dětí zrušena, v provozu je škola mateřská. Každé pondělí odpoledne je otevřena místní knihovna (Více informací). V budově obecního úřadu je v provozu veřejný internet.

http://www.sobesice.knihovna.cz/

Dopravní spojení obstarávají několikrát za den autobusy ze Sušice a Strakonic (odtud jen v pracovní dny). Nejbližší železniční stanicí jsou Žichovice (vzdálené 11 km) na trati Horažďovice-Sušice-Klatovy.


INFORMACE pro turisty,
rekreanty a návštěvníky obceSTATISTICKÉ ÚDAJE o obci:

Katastrální výměra obce: 1713,04 hektaru
zemědělská půda: 1012,57

Počet obyvatel
384 (k 31. 12. 2018)
Z toho 191 mužů , 193 žen
věkové rozvrstvení:
0-14 let: 44
15-64: 233
65 a více: 107
průměrný věk: 46,2
podnikatelské subjekty: 83

Pošta: Ano
Základní škola: Ne
Mateřská škola: Ano
Veřejná knihovna: Ano
Veřejný internet: Ano
Zdravotnické zařízení: Ne
Policie: Ne
Kanalizace a čistírna odpad. vod: Ano (část obce)
Vodovod: Ano
Plynofikace: Ne

Více statistických údajů